zondag 11 september 2016

Leerwandeling in de schoolomgeving

We leren over ruimtelijke ordening (landbouwgebied, handelsgebied, recreatiegebied,...), over nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit,...) en openbare gebouwen en plaatsen (parking, kerkhof, speelplein,...).  We leren ook werken met een kompas en de kaart.