vrijdag 23 januari 2015

Bezoek Archeologisch museum in Velzeke (deel 1)

Vrijdagvoormiddag bezochten we het Archeologisch museum in Velzeke.  We doken in de prehistorie en de Romeinse tijd en verkleedden ons van prehistorische mens in de ijstijd, jager-verzamelaar en landbouwer tot Gallo-Romein.  Begrippen zoals vuursteen, vlas, weefgetouw, ijstijd, Galliërs,... kwamen meermaals aan bod.  
Tijdens de rondleiding in het museum maakten we kennis met archeologische vondsten zoals voorraadpotten (amforen), kregen we meer uitleg over de Romeinse wegen, de Romeinse villa,...
We zagen zelfs 2 skeletten van Germanen in een waterput.  
Kortom, een leerrijke en goed gevulde voormiddag om de week af te sluiten!